Sim Năm Sinh 1979

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.13.12.79 10.000.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0982.121.279 10.000.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0986.09.08.79 10.000.000đ 56 Đặt mua
4 Viettel 0983.10.12.79 8.000.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0971.05.12.79 3.000.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0349.11.11.79 6.000.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0389.1111.79 15.000.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0962.01.05.79 3.000.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 0971.18.02.79 3.000.000đ 44 Đặt mua
10 Viettel 0972.11.08.79 3.000.000đ 44 Đặt mua
11 Viettel 0335.1111.79 12.000.000đ 31 Đặt mua
12 Viettel 0989.21.01.79 3.000.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 0961.12.01.79 3.000.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0968.30.02.79 3.000.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0989.19.01.79 3.000.000đ 53 Đặt mua
16 Viettel 0866.26.07.79 3.000.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 0356.1111.79 12.000.000đ 34 Đặt mua
18 Viettel 0328.21.08.79 1.100.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0336.06.12.79 1.100.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0988.18.02.79 3.000.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0862.1111.79 15.000.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0865.11.11.79 13.000.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 0337.27.08.79 1.100.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0388.29.02.79 660.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3