Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0767.04.1991 1.000.000 44 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
3 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 0703.26.1991 1.200.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0798.18.1991 4.400.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 0798.68.1991 6.600.000 58 Đặt mua
7 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua
8 Mobifone 0703.16.1991 1.200.000 37 Đặt mua
9 Mobifone 0798.58.1991 1.600.000 57 Đặt mua
10 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 46 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 58 Đặt mua
15 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 56 Đặt mua
16 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 41 Đặt mua
18 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 50 Đặt mua
23 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 57 Đặt mua
25 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 49 Đặt mua
27 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 48 Đặt mua
28 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 36 Đặt mua
30 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 48 Đặt mua
31 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 57 Đặt mua
32 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 53 Đặt mua
33 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 49 Đặt mua
34 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 09.0990.1991 42.000.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0869.991.991 38.000.000 61 Đặt mua
37 Viettel 09.6363.1991 38.000.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0393.64.1991 1.750.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0354.8.5.1991 1.750.000 45 Đặt mua
40 Viettel 035.264.1991 3.900.000 40 Đặt mua
41 Viettel 0866.02.1991 5.100.000 42 Đặt mua
42 Viettel 086.27.4.1991 5.600.000 47 Đặt mua
43 Viettel 0349.27.1991 1.250.000 45 Đặt mua
44 Viettel 0356.3.4.1991 1.860.000 41 Đặt mua
45 Viettel 0379.28.1991 2.130.000 49 Đặt mua
46 Viettel 0399.7.2.1991 2.130.000 50 Đặt mua
47 Viettel 086.272.1991 5.600.000 45 Đặt mua
48 Viettel 086.27.5.1991 5.600.000 48 Đặt mua
49 Viettel 086.29.4.1991 5.600.000 49 Đặt mua
50 Viettel 086.7.01.1991 3.100.000 42 Đặt mua
51 Viettel 0343.981.991 1.750.000 47 Đặt mua
52 Viettel 086.24.1.1991 5.600.000 41 Đặt mua
53 Viettel 0336.8.4.1991 1.210.000 44 Đặt mua
54 Viettel 086.26.7.1991 5.600.000 49 Đặt mua
55 Viettel 0374.78.1991 1.560.000 49 Đặt mua
56 Viettel 086.204.1991 5.600.000 40 Đặt mua
57 Viettel 086.209.1991 5.600.000 45 Đặt mua
58 Viettel 086.5.03.1991 5.100.000 42 Đặt mua
59 Viettel 039.7.05.1991 1.750.000 44 Đặt mua
60 Viettel 086.23.7.1991 5.600.000 46 Đặt mua
61 Viettel 086.24.2.1991 5.600.000 42 Đặt mua
62 Viettel 086.29.7.1991 5.600.000 52 Đặt mua
63 Viettel 0337.59.1991 2.400.000 47 Đặt mua
64 Viettel 0325.9.7.1991 1.640.000 46 Đặt mua
65 Viettel 0359.73.1991 1.750.000 47 Đặt mua
66 Viettel 086.231.1991 5.600.000 40 Đặt mua
67 Viettel 086.252.1991 5.600.000 43 Đặt mua
68 Viettel 0389.41.1991 1.750.000 45 Đặt mua
69 Viettel 086.21.4.1991 5.600.000 41 Đặt mua
70 Viettel 086.28.7.1991 5.600.000 51 Đặt mua
71 Viettel 086.5.07.1991 4.100.000 46 Đặt mua
72 Viettel 0329.3.7.1991 1.330.000 44 Đặt mua
73 Viettel 0327.61.1991 1.630.000 39 Đặt mua
74 Viettel 0329.73.1991 1.750.000 44 Đặt mua
75 Viettel 0866.08.1991 5.600.000 48 Đặt mua
76 Viettel 086.206.1991 5.600.000 42 Đặt mua
77 Viettel 086.24.7.1991 5.600.000 47 Đặt mua
78 Viettel 034.835.1991 1.830.000 43 Đặt mua
79 Viettel 0328.4.5.1991 1.580.000 42 Đặt mua
80 Mobifone 0798.61.1991 1.450.000 51 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1991 : 9d55c82ec26892e51604e477ff9687ba

DMCA.com Protection Status