Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.5.2.1997 9.800.000 59 Đặt mua
2 Viettel 086.27.6.1997 5.600.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0357.40.1997 1.100.000 45 Đặt mua
4 Viettel 086.296.1997 5.600.000 57 Đặt mua
5 Viettel 086.909.1997 5.600.000 58 Đặt mua
6 Viettel 0354.5.1.1997 1.560.000 44 Đặt mua
7 Viettel 086.225.1997 5.600.000 49 Đặt mua
8 Viettel 086.213.1997 5.600.000 46 Đặt mua
9 Viettel 086.22.4.1997 5.600.000 48 Đặt mua
10 Viettel 086.218.1997 5.600.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0363.5.4.1997 1.630.000 47 Đặt mua
12 Viettel 033.23.8.1997 5.100.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0368.92.1997 2.130.000 54 Đặt mua
14 Viettel 037.20.6.1997 4.200.000 44 Đặt mua
15 Viettel 0364.70.1997 1.180.000 46 Đặt mua
16 Viettel 086.27.8.1997 5.600.000 57 Đặt mua
17 Viettel 0327.46.1997 1.950.000 48 Đặt mua
18 Viettel 086.5.07.1997 4.100.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0327.24.1997 1.560.000 44 Đặt mua
20 Viettel 035.294.1997 3.150.000 49 Đặt mua
21 Viettel 086.239.1997 5.500.000 54 Đặt mua
22 Viettel 033.202.1997 3.550.000 36 Đặt mua
23 Viettel 086.215.1997 5.600.000 48 Đặt mua
24 Viettel 086.7.09.1997 3.650.000 56 Đặt mua
25 Viettel 0329.47.1997 1.630.000 51 Đặt mua
26 Viettel 0367.44.1997 1.330.000 50 Đặt mua
27 Viettel 086.5.06.1997 4.100.000 51 Đặt mua
28 Viettel 086.5.08.1997 5.100.000 53 Đặt mua
29 Viettel 086.261.1997 5.600.000 49 Đặt mua
30 Viettel 034.831.1997 1.640.000 45 Đặt mua
31 Viettel 086.5.03.1997 4.100.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0348.46.1997 1.640.000 51 Đặt mua
33 Viettel 0338.74.1997 1.630.000 51 Đặt mua
34 Viettel 0396.59.1997 1.750.000 58 Đặt mua
35 Viettel 0355.61.1997 1.560.000 46 Đặt mua
36 Viettel 086.281.1997 5.600.000 51 Đặt mua
37 Viettel 086.227.1997 5.600.000 51 Đặt mua
38 Viettel 034.29.8.1997 3.200.000 52 Đặt mua
39 Viettel 086.231.1997 5.600.000 46 Đặt mua
40 Viettel 034.29.7.1997 3.200.000 51 Đặt mua
41 Viettel 086.205.1997 5.600.000 47 Đặt mua
42 Viettel 0395.3.1.1997 1.750.000 47 Đặt mua
43 Viettel 0347.14.1997 1.330.000 45 Đặt mua
44 Viettel 086.223.1997 5.600.000 47 Đặt mua
45 Viettel 086.228.1997 5.600.000 52 Đặt mua
46 Viettel 086.27.1.1997 5.600.000 50 Đặt mua
47 Viettel 035.909.1997 4.500.000 52 Đặt mua
48 Viettel 086.272.1997 5.600.000 51 Đặt mua
49 Viettel 0328.79.1997 2.500.000 55 Đặt mua
50 Viettel 086.505.1997 5.100.000 50 Đặt mua
51 Viettel 0866.02.1997 5.100.000 48 Đặt mua
52 Viettel 086.207.1997 5.600.000 49 Đặt mua
53 Viettel 034.925.1997 1.250.000 49 Đặt mua
54 Viettel 0327.991.997 4.200.000 56 Đặt mua
55 Viettel 086.203.1997 5.600.000 45 Đặt mua
56 Viettel 086.21.7.1997 5.600.000 50 Đặt mua
57 Viettel 08.6263.1997 5.600.000 51 Đặt mua
58 Mobifone 0896.7.2.1997 1.700.000 58 Đặt mua
59 Mobifone 0899.01.1997 2.100.000 53 Đặt mua
60 Mobifone 0907.8.8.1997 7.300.000 58 Đặt mua
61 Mobifone 0896.7.4.1997 1.625.000 60 Đặt mua
62 Mobifone 0896.7.1.1997 1.700.000 57 Đặt mua
63 Mobifone 0896.7.3.1997 1.700.000 59 Đặt mua
64 Mobifone 0798.07.1997 1.400.000 57 Đặt mua
65 Mobifone 0939.01.1997 4.200.000 48 Đặt mua
66 Mobifone 0939.7.2.1997 3.100.000 56 Đặt mua
67 Mobifone 0939.6.5.1997 3.100.000 58 Đặt mua
68 Mobifone 0896.70.1997 1.175.000 56 Đặt mua
69 Mobifone 0907.6.4.1997 2.400.000 52 Đặt mua
70 Mobifone 0907.4.4.1997 3.000.000 50 Đặt mua
71 Mobifone 0907.8.2.1997 2.900.000 52 Đặt mua
72 Mobifone 0899.6.7.1997 2.400.000 65 Đặt mua
73 Mobifone 0899.6.8.1997 3.900.000 66 Đặt mua
74 Mobifone 0702.8.1.1997 1.475.000 44 Đặt mua
75 Mobifone 0907.6.1.1997 3.100.000 49 Đặt mua
76 Mobifone 0907.7.4.1997 2.100.000 53 Đặt mua
77 Mobifone 0702.8.3.1997 1.475.000 46 Đặt mua
78 Mobifone 0931.00.1997 2.600.000 39 Đặt mua
79 Mobifone 0702.8.7.1997 1.475.000 50 Đặt mua
80 Mobifone 0702.9.1.1997 1.475.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 6f6ff1bb8b204c046113ae9b0d04e086

DMCA.com Protection Status