Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0303 1.440.000 20 Đặt mua
2 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
3 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.0303 1.900.000 28 Đặt mua
5 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
6 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
7 Mobifone 0777.02.03.03 2.280.000 29 Đặt mua
8 Mobifone 0777.02.02.03 1.980.000 28 Đặt mua
9 Mobifone 0797.17.03.03 1.330.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 0934.09.03.03 2.500.000 31 Đặt mua
11 Mobifone 0708.76.2003 2.130.000 33 Đặt mua
12 Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 26 Đặt mua
13 Mobifone 0789.98.2003 1.830.000 46 Đặt mua
14 Mobifone 0932.18.03.03 2.200.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0984.28.03.03 1.900.000 37 Đặt mua
16 Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 32 Đặt mua
17 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
18 Mobifone 0777.05.05.03 1.100.000 34 Đặt mua
19 Vinaphone 094.717.03.03 910.000 34 Đặt mua
20 Mobifone 0777.14.03.03 1.980.000 32 Đặt mua
21 Vinaphone 0853.07.0303 1.100.000 29 Đặt mua
22 Mobifone 0938.14.03.03 2.200.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0853.07.07.03 980.000 33 Đặt mua
24 Vinaphone 0948.09.09.03 1.250.000 42 Đặt mua
25 Vinaphone 0947.83.2003 2.280.000 36 Đặt mua
26 Viettel 0365.46.2003 1.830.000 29 Đặt mua
27 Mobifone 0786.03.11.03 980.000 29 Đặt mua
28 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
29 Mobifone 0707.88.2003 3.000.000 35 Đặt mua
30 Vinaphone 0824.141.003 700.000 23 Đặt mua
31 Mobifone 0934.09.04.03 1.100.000 32 Đặt mua
32 Mobifone 0767.02.02.03 980.000 27 Đặt mua
33 Mobifone 0786.28.03.03 1.100.000 37 Đặt mua
34 Mobifone 0937.24.03.03 1.680.000 31 Đặt mua
35 Viettel 0984.31.03.03 2.280.000 31 Đặt mua
36 Mobifone 0785.94.2003 1.830.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0377.10.0303 980.000 24 Đặt mua
38 Vinaphone 0857.06.07.03 770.000 36 Đặt mua
39 Mobifone 0797.47.2003 1.830.000 39 Đặt mua
40 Viettel 0985.29.11.03 1.680.000 38 Đặt mua
41 Mobifone 0931.15.03.03 2.200.000 25 Đặt mua
42 Mobifone 0934.11.03.03 2.600.000 24 Đặt mua
43 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
44 Mobifone 0764.28.2003 1.830.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 0888.04.12.03 840.000 34 Đặt mua
46 Viettel 0399.31.2003 1.830.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 0857.10.12.03 770.000 27 Đặt mua
48 Viettel 0374.31.2003 1.830.000 23 Đặt mua
49 Mobifone 0707.32.2003 2.600.000 24 Đặt mua
50 Mobifone 0704.41.2003 1.830.000 21 Đặt mua
51 Mobifone 0764.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
52 Mobifone 0934.01.03.03 2.600.000 23 Đặt mua
53 Viettel 0974.09.05.03 1.100.000 37 Đặt mua
54 Vinaphone 0888.12.05.03 840.000 35 Đặt mua
55 Vinaphone 0846.19.05.03 770.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0773.88.2003 2.130.000 38 Đặt mua
57 Mobifone 0792.27.2003 1.830.000 32 Đặt mua
58 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
59 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
60 Viettel 0377.04.0303 1.100.000 27 Đặt mua
61 Mobifone 0775.02.01.03 1.100.000 25 Đặt mua
62 Mobifone 093.24.3.2003 3.500.000 26 Đặt mua
63 Mobifone 0786.55.2003 2.130.000 36 Đặt mua
64 Mobifone 0769.62.2003 1.830.000 35 Đặt mua
65 Vinaphone 0827.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
66 Vinaphone 0945.09.07.03 1.250.000 37 Đặt mua
67 Mobifone 0707.81.2003 2.600.000 28 Đặt mua
68 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
69 Mobifone 0773.07.02.03 1.100.000 29 Đặt mua
70 Viettel 0387.22.2003 2.130.000 27 Đặt mua
71 Vinaphone 0888.26.09.03 840.000 44 Đặt mua
72 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
73 Viettel 0359.76.2003 1.830.000 35 Đặt mua
74 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
75 Mobifone 0707.85.2003 2.600.000 32 Đặt mua
76 Viettel 0377.01.0303 1.330.000 24 Đặt mua
77 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
78 Mobifone 0786.03.03.03 40.000.000 30 Đặt mua
79 Mobifone 0778.92.2003 2.130.000 38 Đặt mua
80 Vinaphone 0832.05.05.03 770.000 26 Đặt mua
DMCA.com Protection Status