Sim Năm Sinh 2009

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.0909 1.190.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0798.18.0909 1.190.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.0909 2.200.000 40 Đặt mua
4 Vinaphone 0919.07.08.09 98.000.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 0764.85.2009 1.830.000 41 Đặt mua
6 Vietnamobile 0587.75.2009 810.000 43 Đặt mua
7 Mobifone 0775.02.01.09 1.100.000 31 Đặt mua
8 Mobifone 0764.99.2009 2.130.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 0797.98.2009 1.830.000 51 Đặt mua
10 Mobifone 0769.60.2009 1.180.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0794.08.08.09 1.180.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 0764.27.2009 1.830.000 37 Đặt mua
13 Vinaphone 0849.08.06.09 770.000 44 Đặt mua
14 Vietnamobile 0589.09.05.09 600.000 45 Đặt mua
15 Mobifone 0765.21.0909 1.100.000 39 Đặt mua
16 Vinaphone 0815.12.07.09 770.000 33 Đặt mua
17 Mobifone 0772.06.06.09 1.180.000 37 Đặt mua
18 Mobifone 0777.06.08.09 2.280.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0775.02.05.09 1.100.000 35 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.47.2009 2.600.000 44 Đặt mua
21 Mobifone 0775.71.2009 1.830.000 38 Đặt mua
22 Vietnamobile 0566.41.2009 810.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 0833.20.06.09 910.000 31 Đặt mua
24 Mobifone 0774.93.2009 1.830.000 41 Đặt mua
25 Vinaphone 0846.13.01.09 770.000 32 Đặt mua
26 Mobifone 0707.33.2009 2.600.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0372.92.2009 1.830.000 34 Đặt mua
28 Viettel 0394.01.0909 1.330.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0778.92.2009 2.130.000 44 Đặt mua
30 Viettel 0394.67.2009 1.830.000 40 Đặt mua
31 Mobifone 0764.69.2009 1.830.000 43 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.34.2009 2.280.000 40 Đặt mua
33 Viettel 0328.19.06.09 980.000 38 Đặt mua
34 Mobifone 0775.02.07.09 1.100.000 37 Đặt mua
35 Vinaphone 0949.43.2009 2.600.000 40 Đặt mua
36 Viettel 0389.86.2009 2.130.000 45 Đặt mua
37 Viettel 0352.21.2009 1.830.000 24 Đặt mua
38 Vinaphone 0853.07.07.09 1.180.000 39 Đặt mua
39 Viettel 0987.35.2009 2.800.000 43 Đặt mua
40 Mobifone 0778.05.05.09 980.000 41 Đặt mua
41 Viettel 0344.16.0909 1.100.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0362.09.01.09 980.000 30 Đặt mua
43 Mobifone 0703.62.2009 1.830.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0798.85.2009 1.830.000 48 Đặt mua
45 Mobifone 0778.05.07.09 3.300.000 43 Đặt mua
46 Mobifone 0934.09.02.09 1.680.000 36 Đặt mua
47 Mobifone 0778.09.09.09 50.000.000 49 Đặt mua
48 Viettel 0373.16.0909 1.100.000 38 Đặt mua
49 Mobifone 0707.30.2009 1.180.000 28 Đặt mua
50 Vinaphone 0888.21.06.09 840.000 42 Đặt mua
51 Mobifone 0764.19.0909 1.180.000 45 Đặt mua
52 Vinaphone 0918.13.2009 2.800.000 33 Đặt mua
53 Mobifone 0777.94.2009 3.000.000 45 Đặt mua
54 Viettel 0356.06.10.09 980.000 30 Đặt mua
55 Vinaphone 0853.09.07.09 980.000 41 Đặt mua
56 Vinaphone 0844.29.04.09 770.000 40 Đặt mua
57 Mobifone 0775.02.08.09 1.100.000 38 Đặt mua
58 Mobifone 0765.81.2009 1.830.000 38 Đặt mua
59 Viettel 0396.21.2009 1.830.000 32 Đặt mua
60 Viettel 0394.47.2009 1.830.000 38 Đặt mua
61 Viettel 0333.28.2009 3.000.000 30 Đặt mua
62 Mobifone 0785.97.2009 1.830.000 47 Đặt mua
63 Viettel 0356.70.2009 1.180.000 32 Đặt mua
64 Mobifone 0786.01.2009 1.830.000 33 Đặt mua
65 Mobifone 0765.66.2009 2.130.000 41 Đặt mua
66 Vinaphone 0857.13.03.09 770.000 36 Đặt mua
67 Vinaphone 0853.09.08.09 1.180.000 42 Đặt mua
68 Viettel 0336.300.309 980.000 27 Đặt mua
69 Viettel 0366.48.2009 1.830.000 38 Đặt mua
70 Mobifone 0707.87.2009 2.600.000 40 Đặt mua
71 Mobifone 0707.82.2009 2.600.000 35 Đặt mua
72 Viettel 0354.04.2009 1.830.000 27 Đặt mua
73 Viettel 0387.22.2009 2.130.000 33 Đặt mua
74 Viettel 0353.26.02.09 980.000 30 Đặt mua
75 Vinaphone 0911.16.03.09 1.180.000 30 Đặt mua
76 Vinaphone 0848.18.02.09 840.000 40 Đặt mua
77 Mobifone 0931.21.03.09 910.000 28 Đặt mua
78 Mobifone 0785.04.0909 1.710.000 42 Đặt mua
79 Mobifone 0933.81.2009 1.690.000 35 Đặt mua
80 Mobifone 0931.23.10.09 1.015.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status