Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.150.111 890.000 27 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0862.290.611 550.000 35 Đặt mua
4 Vietnamobile 0589.98.2011 880.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.09.12.11 1.250.000 29 Đặt mua
6 Mobifone 0707.85.2011 2.600.000 31 Đặt mua
7 Vinaphone 0828.20.03.11 910.000 25 Đặt mua
8 Mobifone 0778.050.111 980.000 30 Đặt mua
9 Vinaphone 0848.16.07.11 840.000 36 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.11.02.11 630.000 21 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.15.2011 2.600.000 34 Đặt mua
12 Vietnamobile 0584.83.2011 810.000 32 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.29.12.11 840.000 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0813.270.111 980.000 24 Đặt mua
15 Viettel 0384.310.311 980.000 24 Đặt mua
16 Vinaphone 0838.27.10.11 910.000 31 Đặt mua
17 Mobifone 0703.61.2011 1.830.000 21 Đặt mua
18 Vinaphone 0858.11.06.11 1.600.000 31 Đặt mua
19 Mobifone 0708.89.2011 2.130.000 36 Đặt mua
20 Viettel 0385.36.2011 1.830.000 29 Đặt mua
21 Mobifone 0766.211.211 9.000.000 27 Đặt mua
22 Mobifone 0784.73.2011 1.830.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 0842.04.06.11 770.000 26 Đặt mua
24 Vietnamobile 0564.11.06.11 630.000 25 Đặt mua
25 Vinaphone 0889.01.03.11 910.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0353.89.2011 1.830.000 32 Đặt mua
27 Viettel 0384.41.2011 1.830.000 24 Đặt mua
28 Mobifone 0777.99.2011 3.300.000 43 Đặt mua
29 Mobifone 0777.140.111 2.500.000 29 Đặt mua
30 Vinaphone 0857.11.06.11 770.000 30 Đặt mua
31 Mobifone 0764.270.111 840.000 29 Đặt mua
32 Viettel 0352.96.2011 1.830.000 29 Đặt mua
33 Vinaphone 0889.02.03.11 910.000 32 Đặt mua
34 Mobifone 0769.60.2011 1.180.000 32 Đặt mua
35 Mobifone 0764.99.2011 2.130.000 39 Đặt mua
36 Mobifone 0707.81.2011 2.600.000 27 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.26.08.11 1.100.000 32 Đặt mua
38 Viettel 0348.300.311 1.100.000 23 Đặt mua
39 Vinaphone 0858.11.03.11 1.600.000 28 Đặt mua
40 Mobifone 0786.280.111 1.250.000 34 Đặt mua
41 Vinaphone 0914.29.09.11 1.100.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0343.33.2011 2.130.000 20 Đặt mua
43 Vinaphone 0858.11.04.11 1.600.000 29 Đặt mua
44 Mobifone 0777.060.111 2.500.000 30 Đặt mua
45 Viettel 0396.27.2011 1.830.000 31 Đặt mua
46 Viettel 0366.45.2011 1.830.000 28 Đặt mua
47 Viettel 0395.70.2011 1.180.000 28 Đặt mua
48 Vietnamobile 0583.34.2011 810.000 27 Đặt mua
49 Viettel 0985.74.2011 2.800.000 37 Đặt mua
50 Mobifone 0764.51.2011 1.830.000 27 Đặt mua
51 Vinaphone 0853.0707.11 980.000 32 Đặt mua
52 Vietnamobile 0564.08.2011 810.000 27 Đặt mua
53 Vinaphone 0888.27.05.11 840.000 40 Đặt mua
54 Vinaphone 0888.92.2011 2.600.000 39 Đặt mua
55 Vinaphone 0946.97.2011 2.280.000 39 Đặt mua
56 Mobifone 0764.84.2011 1.830.000 33 Đặt mua
57 Vinaphone 0819.11.03.11 980.000 25 Đặt mua
58 Mobifone 0764.16.2011 1.830.000 28 Đặt mua
59 Vietnamobile 0564.11.07.11 630.000 26 Đặt mua
60 Mobifone 0777.90.2011 2.130.000 34 Đặt mua
61 Viettel 0364.200.211 1.180.000 19 Đặt mua
62 Vinaphone 0888.04.05.11 840.000 35 Đặt mua
63 Mobifone 093.24.2.2011 3.500.000 24 Đặt mua
64 Viettel 0352.64.2011 1.830.000 24 Đặt mua
65 Mobifone 0794.70.2011 1.180.000 31 Đặt mua
66 Mobifone 0707.32.2011 2.600.000 23 Đặt mua
67 Mobifone 0796.011.011 10.000.000 26 Đặt mua
68 Mobifone 0703.011.011 10.000.000 14 Đặt mua
69 Vinaphone 0826.10.08.11 770.000 27 Đặt mua
70 Vinaphone 0888.27.02.11 840.000 37 Đặt mua
71 Mobifone 0707.88.2011 3.000.000 34 Đặt mua
72 Viettel 0389.95.2011 1.830.000 38 Đặt mua
73 Vietnamobile 0567.72.2011 880.000 31 Đặt mua
74 Vietnamobile 0564.11.09.11 630.000 28 Đặt mua
75 Mobifone 0786.33.2011 2.130.000 31 Đặt mua
76 Vinaphone 0856.07.07.11 1.330.000 35 Đặt mua
77 Viettel 0357.92.2011 1.830.000 30 Đặt mua
78 Viettel 0354.49.2011 1.830.000 29 Đặt mua
79 Viettel 0358.34.2011 1.830.000 27 Đặt mua
80 Viettel 0388.64.2011 1.830.000 33 Đặt mua
DMCA.com Protection Status