Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0707.88.2011 3.000.000 34 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.15.2011 2.600.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0352.96.2011 1.830.000 29 Đặt mua
4 Vinaphone 0946.97.2011 2.280.000 39 Đặt mua
5 Mobifone 0764.16.2011 1.830.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0985.74.2011 2.800.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 0707.32.2011 2.600.000 23 Đặt mua
8 Vietnamobile 0567.39.2011 880.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0353.89.2011 1.830.000 32 Đặt mua
10 Viettel 0388.64.2011 1.830.000 33 Đặt mua
11 Viettel 0352.64.2011 1.830.000 24 Đặt mua
12 Mobifone 0703.61.2011 1.830.000 21 Đặt mua
13 Mobifone 0764.84.2011 1.830.000 33 Đặt mua
14 Mobifone 0794.70.2011 1.180.000 31 Đặt mua
15 Vietnamobile 0564.08.2011 810.000 27 Đặt mua
16 Vietnamobile 0584.83.2011 810.000 32 Đặt mua
17 Viettel 0396.27.2011 1.830.000 31 Đặt mua
18 Viettel 0385.36.2011 1.830.000 29 Đặt mua
19 Mobifone 077.5.02.2011 1.900.000 25 Đặt mua
20 Viettel 0357.92.2011 1.830.000 30 Đặt mua
21 Mobifone 0769.63.2011 1.830.000 35 Đặt mua
22 Mobifone 0784.73.2011 1.830.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 093.24.2.2011 3.500.000 24 Đặt mua
24 Mobifone 0769.60.2011 1.180.000 32 Đặt mua
25 Mobifone 0777.99.2011 3.300.000 43 Đặt mua
26 Mobifone 0786.33.2011 2.130.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0354.49.2011 1.830.000 29 Đặt mua
28 Vietnamobile 0567.72.2011 880.000 31 Đặt mua
29 Viettel 0389.95.2011 1.830.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 0707.85.2011 2.600.000 31 Đặt mua
31 Mobifone 0708.89.2011 2.130.000 36 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.92.2011 2.600.000 39 Đặt mua
33 Vietnamobile 0567.36.2011 880.000 31 Đặt mua
34 Viettel 0353.66.2011 2.130.000 27 Đặt mua
35 Viettel 0395.70.2011 1.180.000 28 Đặt mua
36 Mobifone 0764.51.2011 1.830.000 27 Đặt mua
37 Vietnamobile 0583.34.2011 810.000 27 Đặt mua
38 Vietnamobile 0584.19.2011 810.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0358.37.2011 1.830.000 30 Đặt mua
40 Mobifone 0764.99.2011 2.130.000 39 Đặt mua
41 Mobifone 0777.90.2011 2.130.000 34 Đặt mua
42 Mobifone 0707.81.2011 2.600.000 27 Đặt mua
43 Viettel 0366.45.2011 1.830.000 28 Đặt mua
44 Vietnamobile 0589.98.2011 880.000 43 Đặt mua
45 Viettel 0384.41.2011 1.830.000 24 Đặt mua
46 Viettel 0358.34.2011 1.830.000 27 Đặt mua
47 Viettel 0367.46.2011 810.000 30 Đặt mua
48 Viettel 035.606.2011 1.210.000 24 Đặt mua
49 Viettel 0357.39.2011 1.170.000 31 Đặt mua
50 Viettel 0375.38.2011 900.000 30 Đặt mua
51 Viettel 0398.46.2011 840.000 34 Đặt mua
52 Viettel 0336.85.2011 1.100.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0346.90.2011 700.000 26 Đặt mua
54 Viettel 0972.09.2011 6.300.000 31 Đặt mua
55 Viettel 0373.22.2011 1.100.000 21 Đặt mua
56 Viettel 0394.66.2011 1.630.000 32 Đặt mua
57 Viettel 0383.43.2011 1.140.000 25 Đặt mua
58 Viettel 0384.3.3.2011 900.000 25 Đặt mua
59 Viettel 097.19.4.2011 5.600.000 34 Đặt mua
60 Viettel 0375.3.7.2011 840.000 29 Đặt mua
61 Viettel 034.295.2011 2.400.000 27 Đặt mua
62 Viettel 0338.4.3.2011 910.000 25 Đặt mua
63 Viettel 0388.21.2011 1.250.000 26 Đặt mua
64 Viettel 0349.31.2011 840.000 24 Đặt mua
65 Viettel 0354.63.2011 880.000 25 Đặt mua
66 Viettel 097.103.2011 5.600.000 24 Đặt mua
67 Viettel 032.939.2011 1.630.000 30 Đặt mua
68 Viettel 0393.77.2011 1.330.000 33 Đặt mua
69 Viettel 0328.46.2011 840.000 27 Đặt mua
70 Viettel 0376.58.2011 900.000 33 Đặt mua
71 Viettel 037.298.2011 2.400.000 33 Đặt mua
72 Viettel 0347.71.2011 900.000 26 Đặt mua
73 Viettel 0368.07.2011 1.750.000 28 Đặt mua
74 Viettel 032.898.2011 1.750.000 34 Đặt mua
75 Viettel 037.277.2011 2.500.000 30 Đặt mua
76 Viettel 0357.14.2011 980.000 24 Đặt mua
77 Viettel 0399.82.2011 1.170.000 35 Đặt mua
78 Viettel 0368.40.2011 900.000 25 Đặt mua
79 Viettel 0393.48.2011 1.100.000 31 Đặt mua
80 Viettel 0335.14.2011 970.000 20 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff

DMCA.com Protection Status