STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0367.431.123 390.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0346.847.123 390.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0388.111.789 10.000.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 0372.666.678 18.000.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0393.379.789 10.000.000đ 58 Đặt mua
6 Viettel 03939.68.789 10.000.000đ 62 Đặt mua
7 Viettel 0392.666.678 20.000.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 0383.368.678 10.000.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0388.999.678 18.000.000đ 67 Đặt mua
10 Viettel 0366.383.789 10.000.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0368.699.789 10.000.000đ 65 Đặt mua
12 Viettel 0326.000.012 3.000.000đ 14 Đặt mua
13 Viettel 03333.89.678 8.000.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 0378.889.678 3.000.000đ 64 Đặt mua
15 Viettel 0366.899.678 4.500.000đ 62 Đặt mua
16 Viettel 0358.966.678 5.000.000đ 58 Đặt mua
17 Viettel 0338.679.678 3.000.000đ 57 Đặt mua
18 Viettel 0332.787.678 3.000.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0373.012.789 8.000.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 0329.487.678 2.050.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0387.768.678 2.500.000đ 60 Đặt mua
22 Viettel 0367.996.678 2.500.000đ 61 Đặt mua
23 Viettel 0338.779.789 10.000.000đ 61 Đặt mua
24 Viettel 0362.789.678 8.000.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Tiến : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3