STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.27.2345 2.300.000đ 33 Đặt mua
2 Mobifone 0708.84.1234 2.200.000đ 37 Đặt mua
3 Mobifone 0703.27.1234 2.300.000đ 29 Đặt mua
4 Mobifone 070.868.2345 5.800.000đ 43 Đặt mua
5 Mobifone 070.868.0123 2.300.000đ 35 Đặt mua
6 Mobifone 0792.33.2345 4.000.000đ 38 Đặt mua
7 Mobifone 0798.68.0123 2.300.000đ 44 Đặt mua
8 Mobifone 07.9779.0123 4.000.000đ 45 Đặt mua
9 Mobifone 0765.29.2345 3.300.000đ 43 Đặt mua
10 Mobifone 0708.65.1234 2.400.000đ 36 Đặt mua
11 Mobifone 0708.69.2345 3.300.000đ 44 Đặt mua
12 Mobifone 0708.65.0123 2.100.000đ 32 Đặt mua
13 Mobifone 070.884.2345 3.000.000đ 41 Đặt mua
14 Mobifone 0776.79.1234 4.000.000đ 46 Đặt mua
15 Mobifone 0703.23.1234 2.500.000đ 25 Đặt mua
16 Mobifone 079.222.0123 8.500.000đ 28 Đặt mua
17 Mobifone 0703.23.0123 1.400.000đ 21 Đặt mua
18 Mobifone 0783.68.2345 4.600.000đ 46 Đặt mua
19 Mobifone 0703.16.1234 2.000.000đ 27 Đặt mua
20 Mobifone 0708.33.2345 4.000.000đ 35 Đặt mua
21 Mobifone 0765.23.1234 2.500.000đ 33 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.1234 2.500.000đ 32 Đặt mua
23 Mobifone 0703.26.2345 2.400.000đ 32 Đặt mua
24 Mobifone 07.6969.0123 3.500.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Tiến : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3