STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0346.847.123 390.000đ 38 Đặt mua
2 Mobifone 070.884.2345 3.000.000đ 41 Đặt mua
3 Mobifone 0703.17.1234 2.000.000đ 28 Đặt mua
4 Mobifone 0703.23.0123 1.400.000đ 21 Đặt mua
5 Mobifone 0708.65.0123 2.100.000đ 32 Đặt mua
6 Mobifone 0765.23.1234 2.500.000đ 33 Đặt mua
7 Mobifone 0703.22.1234 2.500.000đ 24 Đặt mua
8 Mobifone 0765.69.2345 3.300.000đ 47 Đặt mua
9 Mobifone 0783.22.0123 1.500.000đ 28 Đặt mua
10 Mobifone 0765.29.2345 3.300.000đ 43 Đặt mua
11 Mobifone 0708.69.2345 3.300.000đ 44 Đặt mua
12 Mobifone 0703.27.2345 2.300.000đ 33 Đặt mua
13 Mobifone 0703.26.2345 2.400.000đ 32 Đặt mua
14 Mobifone 070.868.0123 2.300.000đ 35 Đặt mua
15 Mobifone 079.222.0123 8.500.000đ 28 Đặt mua
16 Mobifone 07.6969.0123 3.500.000đ 43 Đặt mua
17 Mobifone 0708.65.1234 2.400.000đ 36 Đặt mua
18 Mobifone 0703.27.1234 2.300.000đ 29 Đặt mua
19 Mobifone 07.9779.0123 4.000.000đ 45 Đặt mua
20 Mobifone 0798.68.0123 2.300.000đ 44 Đặt mua
21 Mobifone 0708.84.1234 2.200.000đ 37 Đặt mua
22 Mobifone 0792.33.2345 4.000.000đ 38 Đặt mua
23 Mobifone 0798.58.0123 3.000.000đ 43 Đặt mua
24 Mobifone 0767.789.678 5.500.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Tiến : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3