Sim năm sinh 002013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.1900.2013 6.360.000 24 Đặt mua
2 Vinaphone 083.900.2013 1.100.000 26 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.00.2013 840.000 22 Đặt mua
4 Mobifone 0908.00.2013 3.050.000 23 Đặt mua
5 Vinaphone 082.300.2013 910.000 19 Đặt mua
6 Viettel 0378.002.013 900.000 24 Đặt mua
7 Viettel 0969.00.2013 3.600.000 30 Đặt mua
8 Viettel 0369.00.2013 2.390.000 24 Đặt mua
9 Vinaphone 0833.00.2013 854.000 20 Đặt mua
10 Mobifone 0772.00.2013 1.560.000 22 Đặt mua
11 Mobifone 0767.00.2013 790.000 26 Đặt mua
12 Mobifone 0904.00.2013 2.490.000 19 Đặt mua
13 Vietnamobile 0927.00.2013 840.000 24 Đặt mua
14 Vietnamobile 0528.00.2013 990.000 21 Đặt mua
15 Viettel 0353.00.2013 735.000 17 Đặt mua
16 Vinaphone 0856.00.2013 1.670.000 25 Đặt mua
17 Vinaphone 0853.00.2013 630.000 22 Đặt mua
18 Viettel 0347.00.2013 966.000 20 Đặt mua
19 iTelecom 0877.00.2013 980.000 28 Đặt mua
20 Vinaphone 0825.00.2013 1.700.000 21 Đặt mua
21 Mobifone 0773.00.2013 1.590.000 23 Đặt mua
22 Viettel 0384.00.2013 700.000 21 Đặt mua
23 Viettel 0349.00.2013 700.000 22 Đặt mua
24 Viettel 0373.00.2013 790.000 19 Đặt mua
25 Mobifone 0763.00.2013 525.000 22 Đặt mua
26 Vinaphone 0816.00.2013 1.560.000 21 Đặt mua
27 Mobifone 0901.00.2013 1.500.000 16 Đặt mua
28 Mobifone 0779.00.2013 1.590.000 29 Đặt mua
29 Viettel 0967.00.2013 2.820.000 28 Đặt mua
30 Viettel 0973.00.2013 4.600.000 25 Đặt mua
31 Viettel 0979.00.2013 3.690.000 31 Đặt mua
32 Mobifone 0706.00.2013 1.390.000 19 Đặt mua
33 Viettel 0983.00.2013 3.600.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0964.00.2013 2.690.000 25 Đặt mua
35 Mobifone 0768.00.2013 1.550.000 27 Đặt mua
36 Vinaphone 0834.00.2013 2.090.000 21 Đặt mua
37 Mobifone 0778.00.2013 1.600.000 28 Đặt mua
38 Mobifone 0906.00.2013 1.950.000 21 Đặt mua
39 Viettel 0974.00.2013 3.000.000 26 Đặt mua
40 Viettel 0987.00.2013 5.000.000 30 Đặt mua
41 Vietnamobile 0925.00.2013 1.230.000 22 Đặt mua
42 Viettel 0327.00.2013 1.100.000 18 Đặt mua
43 Mobifone 0707.00.2013 1.580.000 20 Đặt mua
44 Vinaphone 0943.00.2013 1.100.000 22 Đặt mua
DMCA.com Protection Status