Sim năm sinh 072017

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.25.07.2017 7.000.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 0936.07.2017 1.560.000 35 Đặt mua
3 Vinaphone 0824.07.2017 4.840.000 31 Đặt mua
4 Viettel 0386.07.2017 1.750.000 34 Đặt mua
5 Vinaphone 085.907.2017 1.700.000 39 Đặt mua
6 Viettel 0869.07.2017 1.475.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0966.07.2017 5.000.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 0792.07.2017 2.060.000 35 Đặt mua
9 Vinaphone 0812.07.2017 6.000.000 28 Đặt mua
10 Mobifone 076.307.2017 980.000 33 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.23.07.2017 14.300.000 31 Đặt mua
12 Vietnamobile 09.25.07.2017 15.000.000 33 Đặt mua
13 Vinaphone 08.15.07.2017 8.890.000 31 Đặt mua
14 Vietnamobile 05.28.07.2017 9.000.000 32 Đặt mua
15 Vinaphone 085.807.2017 1.690.000 38 Đặt mua
16 Vinaphone 0839.07.2017 910.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0962.07.2017 8.000.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0398.07.2017 1.300.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0765.07.2017 1.475.000 35 Đặt mua
20 Mobifone 076.20.7.2017 1.325.000 32 Đặt mua
21 Viettel 086.6.07.2017 2.050.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0396.07.2017 1.300.000 35 Đặt mua
23 Mobifone 0786.07.2017 2.150.000 38 Đặt mua
24 Vietnamobile 05.23.07.2017 4.290.000 27 Đặt mua
25 Mobifone 09.07.07.2017 47.500.000 33 Đặt mua
26 Viettel 086.5.07.2017 1.900.000 36 Đặt mua
27 Vinaphone 0945.07.2017 1.580.000 35 Đặt mua
28 Viettel 0382.07.2017 1.400.000 30 Đặt mua
29 Viettel 0334.07.2017 840.000 27 Đặt mua
30 Vinaphone 0836.07.2017 910.000 34 Đặt mua
31 Viettel 0377.07.2017 1.560.000 34 Đặt mua
32 Viettel 0328.07.2017 4.380.000 30 Đặt mua
33 Viettel 0868.07.2017 5.000.000 39 Đặt mua
34 Mobifone 0785.07.2017 2.150.000 37 Đặt mua
35 Mobifone 0799.07.2017 525.000 42 Đặt mua
36 Vinaphone 08.28.07.2017 15.000.000 35 Đặt mua
37 Mobifone 0703.07.2017 5.160.000 27 Đặt mua
38 Vinaphone 0916.07.2017 20.000.000 33 Đặt mua
39 Mobifone 0777.07.2017 2.010.000 38 Đặt mua
40 Vietnamobile 0929.07.2017 3.000.000 37 Đặt mua
41 Mobifone 0778.07.2017 2.090.000 39 Đặt mua
42 Viettel 0384.07.2017 1.100.000 32 Đặt mua
43 Vinaphone 0943.07.2017 1.100.000 33 Đặt mua
44 Vinaphone 08.14.07.2017 14.300.000 30 Đặt mua
45 Vinaphone 085.7.07.2017 2.830.000 37 Đặt mua
46 Vinaphone 0826.07.2017 5.200.000 33 Đặt mua
47 Vinaphone 08.23.07.2017 6.760.000 30 Đặt mua
48 Vinaphone 0813.07.2017 5.870.000 29 Đặt mua
49 Viettel 0975.07.2017 3.470.000 38 Đặt mua
50 Viettel 0965.07.2017 1.900.000 37 Đặt mua
51 Mobifone 0779.07.2017 2.060.000 40 Đặt mua
52 Viettel 0964.07.2017 5.500.000 36 Đặt mua
53 Vinaphone 0915.07.2017 10.000.000 32 Đặt mua
54 Mobifone 09.03.07.2017 6.990.000 29 Đặt mua
55 Viettel 097.30.7.2017 3.430.000 36 Đặt mua
56 Vinaphone 0835.07.2017 1.100.000 33 Đặt mua
57 Viettel 0336.07.2017 1.150.000 29 Đặt mua
58 Vinaphone 08.29.07.2017 15.000.000 36 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.24.07.2017 12.000.000 32 Đặt mua
60 Mobifone 07.05.07.2017 3.320.000 29 Đặt mua
61 Vinaphone 08.22.07.2017 7.700.000 29 Đặt mua
62 Viettel 0974.07.2017 2.000.000 37 Đặt mua
63 Viettel 0969.07.2017 6.500.000 41 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.28.07.2017 14.300.000 36 Đặt mua
65 Vinaphone 0845.07.2017 1.175.000 34 Đặt mua
66 Vinaphone 0886.07.2017 1.250.000 39 Đặt mua
67 Vinaphone 084.307.2017 3.190.000 32 Đặt mua
68 Mobifone 0704.07.2017 5.360.000 28 Đặt mua
69 Mobifone 07.07.07.2017 35.400.000 31 Đặt mua
70 Vinaphone 0833.07.2017 2.090.000 31 Đặt mua
71 Mobifone 0769.07.2017 850.000 39 Đặt mua
72 Viettel 03.25.07.2017 9.870.000 27 Đặt mua
73 Viettel 035.507.2017 980.000 30 Đặt mua
74 Vinaphone 0912.07.2017 10.000.000 29 Đặt mua
75 Viettel 0976.07.2017 6.500.000 39 Đặt mua
76 Mobifone 0775.07.2017 2.060.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status